ddj : mp3-Version

.


di4 . shi2 . si4 . zhang1
.

1-7
(714-720)
,
,
shi4 . zhi1 . bu2 . jian4 , ming2 . yue1 . yi2
.
8-14
(721-727)
,
,
ting1 . zhi1 . bu4 . wen2 , ming2 . yue1 . xi1
.
15-21
(728-734)
,
,
bo2 . zhi1 . bu4 . de2 , ming2 . yue1 . wei1
.
22-28
(735-741)
,
,
ci3 . san1 . zhe3 , bu4 . ke3 . zhi4 . jie2
.
29-33
(742-746)


gu4 . hun4 . er2 . wei2 . yi1
.
34-37
(747-750)


qi2 . shang4 . bu4 . jiao3
.
38-41
(751-754)


qi2 . xia4 . bu4 . mei4
.
42-46
(755-759)


sheng2 . sheng2 . bu4 . ke3 . ming2
.
47-51
(760-764)


fu4 . gui1 . yu2 . wu2 . wu4
.
52-57
(765-770)


shi4 . wei4 . wu2 . zhuang4 . zhi1 . zhuang4
.
58-61
(771-774)


wu2 . wu4 . zhi1 . xiang4
.
62-65
(775-778)


shi4 . wei4 . hu1 . huang3*
.
66-71
(779-784)


ying2 . zhi1 . bu2 . jian4 . qi2 . shou3
.
72-77
(785-790)


sui2 . zhi1 . bu2 . jian4 . qi2  . hou4
.
78-86
(791-799)


zhi2 . gu3 . zhi1 . dao4 . yi3 . yu4 . jin1 . zhi1 . you3
.
87-90
(800-803)


neng2 . zhi1 . gu3 . shi3
.
91-94
(804-807)


shi4 . wei4 . dao4 . ji4
.
* the seal for huang3 is a reconstruction


UTF-8 Version ddj14

Kapitel 15


Laozi Daodejing Siegelschrift - Sealscript Index